Aktualności

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Dzisiaj w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Przez obóz w Dachau do zakończenia II Wojny Światowej „przeszło” około 200 tys. ludzi. Znaczną grupę (około 2600 więźniów) stanowili księża rzymskokatoliccy. Prawie 1800. z nich to Polacy, z których niemal połowa, bo 868 oddało tam życie. Polscy księża przebywając w obozie wpadli na pomysł, by zawierzyć się św. Józefowi. Józef uchronił przed śmiercią małego Jezusa. Mieli więc nadzieję, że ich także ocali od śmierci. 22 kwietnia 1945, po dziewięciu dniach modlitwy, odmówili akt zawierzenia. Hitlerowcy już czuli, że mogą przegrać wojnę. Himmler wydał tajny rozkaz, że należy zlikwidować wszystkich więźniów. Sygnałem do likwidacji miał być wybuch „przypadkowego” pożaru 29 kwietnia 1945 r. o 21:00. Jednak, dzięki opiece św. Józefa, cztery godziny wcześniej do obozu w Dachau wkroczyło amerykańskie wojsko ocalając więźniów od śmierci.