Aktualności

Dekret – koniec dyspensy od udziału w Mszy św.

Zamość, 18 czerwca 2021 r. 

L.dz. 390/Gł/21  

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego znoszący dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej

Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, z dniem 20 czerwca 2021 r. znoszę dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną z powodu ograniczeń sanitarnych wynikających z zagrożenia epidemicznego, dla wiernych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i wszystkich przebywających na jej terenie.

Wyrażam wdzięczność osobom, które pomimo ograniczeń i przeszkód starały się w ostatnim czasie w miarę możliwości brać udział w Spotkaniach Eucharystycznych. Tych, którzy już od dłuższego czasu ograniczali swój udział w Eucharystii do formy uczestnictwa duchowego za pośrednictwem mediów, serdecznie zachęcam do odnowienia bezpośredniej relacji z Chrystusem Eucharystycznym i Wspólnotą żywego Kościoła.

Otaczam was modlitwą za przyczyną Matki Odkupiciela i błogosławię.

       † Marian Rojek 
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Ks. Michał Maciołek
        Kanclerz