Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci w naszej parafii istnieje od 1995 r.

Stowarzyszenie to, zwane Apostolatem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone 22.07.1908 r. przez papieża Piusa X i powierzone opiece Misjonarzy ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji.

Prymas Polski kard. Józef Glemp 30.05.1987 r. oficjalnie zatwierdził polską filię stowarzyszenia w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolatem Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy pragną wyjednać:
– dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej;
– dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia;
– dla wszystkich – łaskę dobrej i świętej śmierci.

Obecnie do Apostolatu w naszej parafii należy 10 osób.