Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna od poniedziałku do soboty w godz. 17:30-18:00. W święta nieczynna.

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer 785 891 000.


Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu do sakramentów i katolickiego pogrzebu

Chrzest

Przy zgłoszeniu należy przedstawić w Kancelarii Parafialnej:
1. Akt urodzenia dziecka z USC
2. Akt ślubu kościelnego rodziców – jeżeli ślub zawierali w innej Parafii
3. Dane rodziców chrzestnych (imiona, adres, wiek)

Rodzicami chrzestnymi mogą być:
– wierzący i praktykujący katolicy po ukończeniu 16 roku życia
– bierzmowani
– małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego
– uczniowie szkół średnich – uczęszczający na religię

Rodzice Chrzestni, którzy mieszkają w innej Parafii winni dostarczyć przed chrztem dziecka zaświadczenie ze swojej Parafii, że mogą nimi być.


Małżeństwo

Sakrament małżeństwa może zawrzeć mężczyzna i kobieta, którzy:
– mają odpowiedni wiek (skończone 18 lat)
– są stanu wolnego
– dobrowolnie decydują się na zawarcie małżeństwa
– nie mają przeszkód do ważnego zawarcia małżeństwa (np. pokrewieństwo, zatajenie poważnej choroby czy innych poważnych okoliczności)
– są odpowiednio przygotowani

Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w Kancelarii Parafii narzeczonej lub narzeczonego przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem.


Należy przedstawić:

– metryki chrztu św. ważne do 6 miesięcy (jest w nim adnotacja o przyjęciu bierzmowania)
– zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (tzw. ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy)
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa)
– zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich (jeżeli są już ukończone)
– wdowcy: – metrykę zgonu współmałżonka
– w przypadku osób, które nie należą do naszej parafii potrzebne jest pozwolenie od proboszcza miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.


Pogrzeb katolicki

W Kancelarii Parafialnej należy przedstawić:
– odpis aktu zgonu z USC
– dane personalne zmarłego
– zaświadczenie o zaopatrzeniu Sakramentami Świętymi (jeżeli udzielał kapłan nie z terenu parafii)


Bierzmowanie

W sprawach dotyczących bierzmowania należy skontaktować się z ks. wikariuszem.


Przynależność do parafii

Przynależność do parafii nabywa się przez zamieszkanie, a nie przez zameldowanie w USC. Przynależność do parafii nabywa się poprzez stałe zamieszkanie na jej terenie przez przynajmniej trzy miesiące, mówi o tym Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 102 – § 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.
§ 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.