Dawni duszpasterze

Kapłani, którzy posługiwali w naszej wspólnocie:


Rektorzy kaplicy:

Ks. Stanisław Harasowski (1948-1950)

Ks. Władysław Forkiewicz (1950-1952)

Ks. Czesław Nowicki (1952-1953)

Ks. Kazimierz Jacek Żórawski (1953 -1976)

Ks. Romuald Bekier (1976-1989)


Proboszczowie

Ks. Romuald Bekier (1989-1993; wcześniej rektor)

Ks. Józef Zwolak (1993-1997)

Ks. Ryszard Wróbel (1997-2017)


Współpracownicy rektora:

Ks. Kazimierz Żydowo (1957-1961)

Ks. Leon Pietroń (1961-1962)

Ks. Mieczysław Matczak (orionista) (1962-1963)

Ks. Alojzy Lądwik (salezjanin) (1963-1965)

Ks. Albin Leśniak (salezjanin) (1965-1966)

Ks. Edward Żołyniak (salezjanin) (1966-1967)

Ks. Władysław Lachowski (1967-1972)

Ks. Jan Kukiełka (1972-1976)

Ks. Jan Łagód (1976-1980)

Ks. Jan Zdzisław Ciżmiński (1978-1979)

Ks. Jan Belniak (1980-1982)

Ks. Leszek Wira (1982-1985)

Ks. Marek Maj (1986-1989)


Wikariusze:

Ks. Marek Maj (1989-1990; wcześniej współpracownik rektora)

Ks. Tomasz Bielecki (1990-1993)

Ks. Marek Żur (1993-1997)

Ks. Ireneusz Fedec (1997-1999)

Ks. Ryszard Mazurkiewicz (1999-2002)

Ks. Bogusław Milo (2002-2003)

Ks. Paweł Kruk (2003-2005)

Ks. Waldemar Górski (2005-2007)

Ks. Piotr Sobczuk (2007-2009)

Ks. Dariusz Bucior (2007-2011)

Ks. Paweł Rapa (2011-2014)

Ks. Tomasz Szumowski (2012-2013)

Ks. Mariusz Lasota (2013-2014)

Ks. Karol Bryła (2014-2016)

Ks. Paweł Dynaka (2016-2017)

Ks. Daniel Koper (2017-2021)