Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. Ireneusz Fedec (od 2017 r.)

Wikariusz:
Ks. Daniel Koper (od 2017 r.)