Aktualności

Modlitwa w Ogrójcu

Ogołocony ołtarz po Mszy Wieczerzy Pańskiej to znak uniżenia i opuszczenia Jezusa, które przeżywał modląc się w Ogrójcu po Ostatniej Wieczerzy. Znakiem łączności katolików z Chrystusem w Ogrodzie Oliwnym są budowane ołtarze adoracji – tzw. „Ciemnice”. Trwajmy w domu na prywatnej modlitwie razem z Chrystusem w Ogrójcu. Warto np. pomodlić się 10-tkiem różańca (tajemnicą modlitwy w Ogrójcu) lub przeczytać fragment Pisma Świętego, np. Mt 26, 1-56, Mk 14,12-52, Łk 22, 39-53 lub J 17, 1 -18, 11. Niech nie zabraknie w nas pamięci o Jezusie, który w tym czasie myśli i modli się za nas. 🙏🏻