Aktualności

Zmarł pochodzący z naszej parafii Ks. Henryk Żuk

W wieku 85 zmarł śp. ks. Henryk Żuk, emerytowany kapłan diecezji siedleckiej. W ostatnich latach mieszkał w Domu Księży Emerytów w Siedlcach. Posługę kapłańską pełnił przez 60 lat.

Ks. Henryk Żuk (1935-2020) 
Urodził się 3 lipca 1935 r. w Michalowie w parafii Szczebrzeszyn i tam został ochrzczony. Jego rodzicami byli Piotr i Marianna z d. Podgórna małżonkowie Żuk, rolnicy. Ojciec brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. i po powrocie z niewoli w 1941 r. zmarł. Szkołę powszechną ukończył w 1950 r. w rodzinnej miejscowości, a następnie uczył się Gimnazjum Biskupim (Niższym Seminarium Duchownym) w Lublinie. Jednak świadectwo maturalne otrzymał w 1954 r. w Kielcach, po złożeniu eksternistycznie egzaminów, ponieważ szkoła w Lublinie była pozbawiona przez władze PRL prawa przeprowadzania egzaminów maturalnych. 

Zaraz po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego  Siedlcach i po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 25 września 1960 r. z rąk bpa Ignacego Świrskiego. 

Jako wikariusz pracował w parafiach: Kąkolewnica (1960-1961), Prostyń (1961), Biała Podl., kościół filialny św. Antoniego (1961-1962) jako katecheta, Parysów (1962-1963), Uhrusk (1963-1964), Radoryż (1964), Piszczac (1964-1966), Ostrów Lub. (1966), Prostyń (1966-1969), Huszlew (1969), Węgrów (1969-1970), Żelechów (1970-1971), Skrzeszew (1971-1974). 

Z racji zdrowotnych zamieszkał w Siedlcach, a następnie w latach 1975-1977 pracował jako wikariusz w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a w latach 1977-1979 w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. 
Po powrocie do diecezji został z dniem 22 grudnia 1979 r. mianowany rektorem filii duszpasterskiej Kożuszki, a z dniem 28 listopada 1987 r. został mianowany proboszczem parafii Ruda Wolińska. Po osiągnięciu wieku emerytalnego został zwolniony z probostwa i z dniem 14 lipca 2006 r. przeniesiony na emeryturę. Pierwotnie zamieszkał na plebanii w Ulanie i tam pomagał w duszpasterstwie, a od 2011 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Siedlcach i często pomagał duszpastersko w parafii wojskowej w Siedlcach. 

Zmarł 9 października 2020 r. w Siedlcach. Przeżył 85 lata i prawie 60 lat w kapłaństwie. 

Requiescat in pace.”
Tekst pochodzi z serwisu podlasie24.pl

(opr. ks. Bernard Błoński; ks. PB/DW/EŁ)

Pogrzeb miał miejsce we wtorek 13 października. O godz. 9:30 została odprawiona Msza św. za zmarłego kapłana w katedrze siedleckiej, a o 15:00 w kościele p.w. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.

Ciało zmarłego kapłana zostało złożone w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie.