Aktualności

Dekret – koniec dyspensy od udziału w Mszy św.

Posted on

Zamość, 18 czerwca 2021 r.  L.dz. 390/Gł/21   Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego znoszący dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, z dniem 20 czerwca 2021 r. znoszę dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną z powodu ograniczeń sanitarnych wynikających z zagrożenia epidemicznego, dla wiernych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i wszystkich przebywających na jej terenie. Wyrażam wdzięczność osobom, które pomimo ograniczeń i przeszkód starały […]

Aktualności

Modlitwa św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej

Posted on

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej Boże Mój, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie, nieporuszona, spokojna – tak, jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech każda chwila unosi mnie coraz dalej, w […]

Aktualności

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Posted on

Dzisiaj w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Przez obóz w Dachau do zakończenia II Wojny Światowej „przeszło” około 200 tys. ludzi. Znaczną grupę (około 2600 więźniów) stanowili księża rzymskokatoliccy. Prawie 1800. z nich to Polacy, z których niemal połowa, bo 868 oddało tam życie. Polscy księża przebywając w obozie wpadli […]

Aktualności

Niedziela Miłosierdzia

Posted on

Żyjąca w pierwszej połowie XX w. polska św. Helena Kowalska, znana bardziej jako zakonnica, św. Siostra Faustyna, została wybrana przez Jezusa na „apostołkę Bożego Miłosierdzia”. Siostrze Faustynie Pan Jezus powiedział, że pragnie by druga niedziela wielkanocna, czyli dzisiaj, była przeżywana jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Dzienniczku czytamy słowa Jezusa: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką […]

Aktualności

Nawrócony żołnierz – świadek Zmartwychwstałego

Posted on

W Watykańskiej Bazylice św. Piotra znajduje się ciekawa relikwia – grot włóczni św. Longina. Co to za włócznia? I kim był św. Longin? Otóż jest to włócznia, którą przebito bok Chrystusa. Św. Longin zaś to człowiek, który przed chrztem nosił imię Kasjusz. Już po brzmieniu imienia możemy poznać, że to imię łacińskie. Kasjusz był rzymskim […]

Aktualności

Krzyż – bramą do Serca Jezusa

Posted on

Po śmierci Pana Jezusa jeden z żołnierzy przebił Mu bok i wytrysnęły z niego krew i woda. Na wielu obrazach, jak też na Całunie Turyńskim, ukazywane jest przebicie prawego boku. Wiemy, że serce jest po lewej stronie. Jak więc wytłumaczyć przebity bok? Rzymscy żołnierze mieli opracowaną pewną technikę. Żołnierz na wojnie zasłaniał tarczą serce. Rzymianie […]

Aktualności

Całun Turyński – świadek męki (i zmartwychwstania)

Posted on

Na świecie znajduje się kilka przedmiotów poświadczających Mękę Pana Jezusa. Nazywamy je relikwiami męki. Do dnia dzisiejszego zachowały się następujące:  fragmenty krzyża; tabliczka z wyrokiem tzw. titulus crucis;  szata przechowywana w Trewirze; tunika znajdująca się we francuskim Argenteuil; korona cierniowa, która była przechowywana w paryskiej katedrze Notre-Dame; włócznia św. Longina, którą przebito bok Jezusa; kielich […]