Aktualności

Niedziela Miłosierdzia

Żyjąca w pierwszej połowie XX w. polska św. Helena Kowalska, znana bardziej jako zakonnica, św. Siostra Faustyna, została wybrana przez Jezusa na „apostołkę Bożego Miłosierdzia”. Siostrze Faustynie Pan Jezus powiedział, że pragnie by druga niedziela wielkanocna, czyli dzisiaj, była przeżywana jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Dzienniczku czytamy słowa Jezusa: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. (…)  Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego.” (Dz. 699). 

Najpełniej Bożego Miłosierdzia dostępujemy przez przebaczenie grzechów. Tą władzę Chrystus przekazał apostołom, a oni mówiąc skrótem, wszystkim, którzy otrzymują święcenia kapłańskie: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Nieraz możemy mieć z tym pewien problem, to co ksiądz może pewnych grzechów nie odpuścić tylko je zatrzymać? To chyba coś nie tak. Właśnie trzeba to dobrze zrozumieć. Są pewne sytuacje, gdy kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia, a nawet gdyby ktoś np. je wymógł zastraszając, to rozgrzeszenie nie zadziała. Kiedy tak jest? Pierwsza sprawa to wtedy, gdy ktoś nie żałuje za grzechy, a druga, gdy nie chce zmienić swego grzesznego stylu życia. Bóg jest miłosierny, ale nie jest łatwowierny. 

Możemy wyróżnić pięć form kultu Miłosierdzia:
1) Obraz Jezusa Miłosiernego, 
2) Święto Miłosierdzia,   
3) Koronka do Miłosierdzia Bożego,      
4) Godzina Miłosierdzia, czyli godz. 15. Pan Jezus powiedział Faustynie: „Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (Dz. 1572). 
5) Szerzenie miłosierdzia poprzez uczynki miłosierdzia. Siostrze Faustynie Jezus powiedział, że miłosierdzie można okazywać na trzy sposoby, przez: czyn, słowo i modlitwę (zob. Dz. 742). W uczynkach miłosierdzia nie chodzi jedynie o tanią dobroczynność, by poczuć się lepiej, lecz by pomagać z głębi serca, z tego wewnętrznego poruszenia.